Gendut dikata dikatain.           

Kulit bersawo matang dikata katain LG 

Nikah telat jadi bahan omongan 

Nikah mudah jadi bahan cibiran 

Berprestasi jadi sindiran 

Iburumah tangga dianggapnya tidak bekerja  

Bersikap ramah dibilang murahan.

Bersikap jutek jadi bhn cibiran Dan banyak sekali stigma negatif