Perhiasaan dan kuningan(mangkuk2x,gelas dan poci).
hadiah dari negara lain.
Lampu kristal.
Kotak perhiasaan.
Cermin.
jamu's box, cup and bowl
Patung timah.
Hmmmm apa yah ini.
senjata.

Koleksi museum keraton cirebon. Mengingatkan kita akan kejayaan Keraton kesepuhan ini.

Mengingatkan kita, pertukaran antar budaya luar dan lokal.

Mengingatkan kita pentingnya menjaga barang pemberiaan orang lain * sebagian dari koleksi pemberiaan dari negara lain.

Apa yang kita ambil dari hikmah dari gambar diatas?

Menghargai barang pemberiaan orang lain, walaupun kita tidak suka tapi dengan di simpan di tempat yang baik akan menjadi suatu sejarah dan bisa di perkenalkan kepada generasi selanjutnya.Itu contoh sederhananya.

Kedua. tentang pentingnya menjaga warisan leluhur,  walaupun kesannya klise tapi jika kita menjaga warisan leluhur akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai harganya.

Ketiga, Tentang mengunjungi warisan budaya maksud disini adalah kita boleh berwisata ke mancanegara tetapi jangan lupakan warisan budaya, soalnya aku lihat ketika saya berkunjung di tempat ini keraton cirebon nyaris sepi  oleh karena itu jangan lupakan warisan leluhur . yah girls